PRODUKTER

OE3i udvikler løsninger til:

  • Planlægning af varme- og elproduktion med tilhørende prognoser for varmeforbrug.
  • Overvågning af energibalance for elproduktion.
  • Automatisk planlægning af varme produktion distribution.
  • Automatisk planlægning af elproduktion.
  • Automatisk beregning af elforbrug samt indkøb på elbørs.
  • Ad hoc opgaver inden for elbranchen.

Vores hovedprodukt er Mentor Planner, som er et planlægnings- og simuleringsværktøj til brug for energi-producenter. Grundelementet i Mentor Planner er varmeforbrugsprognosen, der gør driftspersonalet i stand til at vurdere varmeforbruget 6 døgn frem i tiden. Dertil kommer en række moduler, som kan tilkøbes efter behov.

Vores løsninger er altså samlet i følgende tre produktgrupper: Mentor Planner, Mentor Mediator og Mentor Forecast.

Mentor Planner er et planlægnings- og simuleringsværktøj til brug for energi-producenter.

Mentor Mediator er et effektivt værktøj til overvågning, planlægning og beregning af en portefølje af kraftvarmeværker.

Mentor Forecast er et prognoseværktøj til elforbrug, varmeforbrug og gasforbrug.