MENTOR PLANNER

Mentor Planner henvender sig til fjernvarmeforsyninger og kraftvarmeværker 

Mentor Planner hjælper hver dag en række varmeforsyninger og kraftvarmeværker i Danmark med at planlægge og optimere produktion og distribution af energi.

Hvilket medfører store reduktioner i ledningstab, realisering af energibesparelser, bedre udnyttelse af produktionen samt tilfredse medarbejdere. 

Mentor Planner brugerflade

Grundelementet i Mentor Planner er en varmeforbrugsprognose også kaldet en lastprognose - og denne gør driftspersonalet i stand til at vurdere varmeforbruget 6 døgn frem i tiden. Dermed kan man bruge akkumuleringskapaciteten optimalt i forhold til varmedistribution og el-markedet.

Varmeforbrugsprognosen kan ud over en central rolle i planlægningen også bruges til andre optimeringsfunktioner som f.eks. Temperatur Optimering af fremløbstemperaturen i et fjernvarmenet.

Mentor Planner er baseret på forskellige moduler, således at den enkelte kunde kan få en løsning der lige nøjagtigt passer deres specifikke behov.

 Den grafiske brugergrænseflade i Mentor Planner giver mulighed for: 

  • Visualisering af en varmeforbrugsprognose
  • Visualisering af aku-tankens energi indhold time for time
  • Visualisering af temperatur for fremløbs- og returtemperatur time for time
  • Optimering af driftsplaner inklusive evt. kapacitetsbegrænsninger og kedelproduktion
  • Opsætning af nøjagtig matematisk model for værket
  • Planlægning og indmelding til el-markedet inkl. reguler, blok og intraday markederne
  • Visning af spotprisprognoser samt realiseret spotpris
  • Visualisering af en effektkorrektion
  • Mulighed for korrektion af planer ved produktionsstop
  • Øjeblikkelig konsekvensberegning af indtjening og forløb af aku-tanken

Planlægning og optimering foretages på baggrund af adgang til SRO-data, vejrdata, div. omkostningsdata samt fremskrivning af varmeforbruget op til 6 døgn frem i tiden.

El-planer og forventet gasforbrug sendes automatisk til hhv. den produktionsbalance-ansvarlige og gasleverandøren.

Kommunikationen mellem de forskellige aktører er standardiseret med mulighed for at tilpasse Mentor Planner til særlige krav og ønsker.

I fanerne til venstre: Fjernvarmeværker, Kraftvarmeværker og Generelle optioner kan I læse mere om nogle af de moduler Mentor Planner kan udvides med. 

 

 

 

Se nedenstående video for præsentation af brugerfladen i Mentor Planner:

Se nedenstående video for en præsentation af varmeforbrugsprognosen: