• DTU Kraftvarmeværk

    DTU Kraftvarmeværk udnytter i dag alle de muligheder der ligger i produktionsplanlægning ved hjælp af Mentor Planner og har herigennem øget deres indtjening med mere end 60%.
  • Masnedøværket

    For Masnedøværket er det vigtigt at producere mest mulig elektricitet, når priserne er høje. Mentor Planner er et avanceret værktøj, som hjælper værket til at tjene flere penge på el-produktion. Konklussionen for samarbejdet blev derfor at forbedret driftsplanlægning giver øget indtjening på el.
  • Silkeborg kraftvarmeværk

    "Ved at bruge Mentor Planner-løsningen rammer vi simpelthen en bedre kørsel, end hvis vi skulle sidde og bruge timer på at lave det samme arbejde i et regneark. I Mentor Planner sker det samme - bare hurtigt, nemt og overskueligt. Og uden fejl"